叶落当归根,云沉久必起 

出自明代诗人 钱嶫 的《悯黎咏

全诗赏析

叶落当归根,云沉久必起

黎人多良田,征歛苦倍蓰。

诛求尽余粒,尚豢犊与豕。

昨当租吏来,宰割充盘几。

吏怒反索金,黎民那有此。

泣向逻者借,刻箭以为誓。

贷一每输百,朘削痛入髓。

生当剥肌肉,死则长已矣。

薄诉吏转嗔,锁缚不复视。

黎儿愤勇决,挺身负戈矢。

枪急千人奔,犯顺非得已。

赫赫王章存,令人弃如纸。

朔风戒良节,赫赫张皇师。

军门号令严,震肃将天威。

壮士快鞍马,锋镞如星飞。

一举破贼垒,刀斧纷纭挥。

剖尸越邱阜,踏血腥川坻。

白日暗西岭,瘴气昏余晖。

翅鼠堕我前,饥鸟逐人归。

征夫怀惨忧,涕泗沾我衣。

黎人本同性,云何发祸机?

神武贵勿杀,不在斩获为。

息火当息薪,弭兵当弭饥。

谁生此厉阶,哲士知其非。

拼音解读

yè luò dāng guī gēn ,yún chén jiǔ bì qǐ 。

lí rén duō liáng tián ,zhēng liǎn kǔ bèi xǐ 。

zhū qiú jìn yú lì ,shàng huàn dú yǔ shǐ 。

zuó dāng zū lì lái ,zǎi gē chōng pán jǐ 。

lì nù fǎn suǒ jīn ,lí mín nà yǒu cǐ 。

qì xiàng luó zhě jiè ,kè jiàn yǐ wéi shì 。

dài yī měi shū bǎi ,juān xuē tòng rù suǐ 。

shēng dāng bāo jī ròu ,sǐ zé zhǎng yǐ yǐ 。

báo sù lì zhuǎn chēn ,suǒ fù bú fù shì 。

lí ér fèn yǒng jué ,tǐng shēn fù gē shǐ 。

qiāng jí qiān rén bēn ,fàn shùn fēi dé yǐ 。

hè hè wáng zhāng cún ,lìng rén qì rú zhǐ 。

shuò fēng jiè liáng jiē ,hè hè zhāng huáng shī 。

jun1 mén hào lìng yán ,zhèn sù jiāng tiān wēi 。

zhuàng shì kuài ān mǎ ,fēng zú rú xīng fēi 。

yī jǔ pò zéi lěi ,dāo fǔ fēn yún huī 。

pōu shī yuè qiū fù ,tà xuè xīng chuān dǐ 。

bái rì àn xī lǐng ,zhàng qì hūn yú huī 。

chì shǔ duò wǒ qián ,jī niǎo zhú rén guī 。

zhēng fū huái cǎn yōu ,tì sì zhān wǒ yī 。

lí rén běn tóng xìng ,yún hé fā huò jī ?

shén wǔ guì wù shā ,bú zài zhǎn huò wéi 。

xī huǒ dāng xī xīn ,mǐ bīng dāng mǐ jī 。

shuí shēng cǐ lì jiē ,zhé shì zhī qí fēi 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
叶落当归根,云沉久必起相关查询

悯黎咏注释

① “叶落”以下二句,诗以兴起,提示全文。意含“道法自然”“反者道之动”(《老子》);“物极则反”(《鹖冠子》)。依此客观自然规律,去追究这战祸发生的根源。② “征敛”句,《孟子&>…...

悯黎咏说明

钱嶫于明嘉靖二十八年随军到海南岛参加平黎,写《悯黎咏》诗六首,前四首写黎峒的自然环境和征黎行军见闻;后二首纪事与评论。这里选其后二首。明嘉靖年间,崖州太守邵浚贪婪暴虐,横征暴敛,勒…...

作者介绍

暂无作者介绍!

本文内容由网友上传(或整理自网络),转载请注明:http://www.wgygedu.com/juzi/253.html

相关推荐: