【双调】蟾宫曲 山间书事原文,翻译,赏析_拼音版_作者吴西逸 

【双调】蟾宫曲 山间书事

作者:吴西逸 朝代:元代
【双调】蟾宫曲 山间书事原文

 系门前柳影兰舟,烟满吟蓑,风漾闲钩。石上云生,山间树老,桥外霞收。
玩青史低头袖手,问红尘缄口回头。醉月悠悠,漱石休休,水可陶情,花可融愁。 游玉隆宫
 碧云深隐隐仙家,药杵玄霜,饭煮胡麻。林下樽,云中鸡犬,树底茶瓜。
香不断灯明绛蜡,火难消炉炼丹砂。朗诵南华,懒上浮槎。笑我尘踪,走遍天涯。 席上
 博秦楼一笑千金,谁是知音?知此闲心。袅娜花枝,依稀眉宇,香动词林。
止谈笑何须荐寝,尽疏狂足可披襟。乐事追寻,歌罢归来,嗟叹于今。 寄友
 望故人目断湘皋,林下丰姿,尘外英豪。岂惮双壶?不辞千里,命驾相招。
便休题鱼龙市朝,好评论莺燕心交。醉后联镳,笑听江声,如此风涛。 寄情
 半缄书好寄平安,几句别离,一段艰难。泪湿乌丝,愁随锦字,望断雕鞍。
恨鱼雁因循寄简,对鸳鸯展转忘餐。楼外云山,烟水重重,成病看看。 纪旧
 折花枝寄与多情,唤起真真,留恋卿卿。隐约眉峰,依稀雾鬓,仿佛银屏。
曾话旧花边月影,共衔杯扇底歌声。款款深盟,无限思量,语笑盈盈。

【双调】蟾宫曲 山间书事拼音解读

 xì mén qián liǔ yǐng lán zhōu ,yān mǎn yín suō ,fēng yàng xián gōu 。shí shàng yún shēng ,shān jiān shù lǎo ,qiáo wài xiá shōu 。
wán qīng shǐ dī tóu xiù shǒu ,wèn hóng chén jiān kǒu huí tóu 。zuì yuè yōu yōu ,shù shí xiū xiū ,shuǐ kě táo qíng ,huā kě róng chóu 。 yóu yù lóng gōng
 bì yún shēn yǐn yǐn xiān jiā ,yào chǔ xuán shuāng ,fàn zhǔ hú má 。lín xià zūn ,yún zhōng jī quǎn ,shù dǐ chá guā 。
xiāng bú duàn dēng míng jiàng là ,huǒ nán xiāo lú liàn dān shā 。lǎng sòng nán huá ,lǎn shàng fú chá 。xiào wǒ chén zōng ,zǒu biàn tiān yá 。 xí shàng
 bó qín lóu yī xiào qiān jīn ,shuí shì zhī yīn ?zhī cǐ xián xīn 。niǎo nà huā zhī ,yī xī méi yǔ ,xiāng dòng cí lín 。
zhǐ tán xiào hé xū jiàn qǐn ,jìn shū kuáng zú kě pī jīn 。lè shì zhuī xún ,gē bà guī lái ,jiē tàn yú jīn 。 jì yǒu
 wàng gù rén mù duàn xiāng gāo ,lín xià fēng zī ,chén wài yīng háo 。qǐ dàn shuāng hú ?bú cí qiān lǐ ,mìng jià xiàng zhāo 。
biàn xiū tí yú lóng shì cháo ,hǎo píng lùn yīng yàn xīn jiāo 。zuì hòu lián biāo ,xiào tīng jiāng shēng ,rú cǐ fēng tāo 。 jì qíng
 bàn jiān shū hǎo jì píng ān ,jǐ jù bié lí ,yī duàn jiān nán 。lèi shī wū sī ,chóu suí jǐn zì ,wàng duàn diāo ān 。
hèn yú yàn yīn xún jì jiǎn ,duì yuān yāng zhǎn zhuǎn wàng cān 。lóu wài yún shān ,yān shuǐ zhòng zhòng ,chéng bìng kàn kàn 。 jì jiù
 shé huā zhī jì yǔ duō qíng ,huàn qǐ zhēn zhēn ,liú liàn qīng qīng 。yǐn yuē méi fēng ,yī xī wù bìn ,fǎng fó yín píng 。
céng huà jiù huā biān yuè yǐng ,gòng xián bēi shàn dǐ gē shēng 。kuǎn kuǎn shēn méng ,wú xiàn sī liàng ,yǔ xiào yíng yíng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

吴西逸 吴西逸 [元](约公元一三二〇年前后在世)名、里、生卒年均不详,约元仁宗延祐末前后在世。其散曲《自况》云:“万倾烟霞归路,一川花草香车,利名场上我情疏。蓝田堪种玉,鲁海可操觚,东风供睡足。”可从中窥见其性情。散曲内容多写自然景物、离愁别恨或个人的闲适生活,风格清丽疏淡。阿里西瑛作嬾云窝成,自题殿前欢,西逸及贯云石等均有和作。西逸所作曲,今存小令四十余支…详情

【双调】蟾宫曲 山间书事原文,【双调】蟾宫曲 山间书事翻译,【双调】蟾宫曲 山间书事赏析,【双调】蟾宫曲 山间书事阅读答案,出自吴西逸的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.wgygedu.com/shi/59482.html

诗词类别

吴西逸的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语