迢迢牵牛星

 
作者: 汉代   佚名
迢迢牵牛星,皎皎河汉女。
纤纤擢素手,札札弄机杼。
终日不成章,泣涕零如雨;
河汉清且浅,相去复几许!
盈盈一水间,脉脉不得语。

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。
那遥远而亮洁的牵牛星,那皎洁而遥远的织女星。

纤纤擢素手,札札弄机杼。
织女正摆动柔长洁白的双手,织布机札札不停地响个不停。

终日不成章,泣涕零如雨。
因为相思而整天也织不出什么花样,她哭泣的泪水零落如雨。

河汉清且浅,相去复几许!
只隔了道清清浅浅的银河,他俩相界离也没有多远。

盈盈一水间,脉脉不得语。
相隔在清清浅浅的银河两边,含情脉脉相视无言地痴痴凝望。

参考资料:1、余冠英 选注乐府诗选北京:人民文学出版社,1954(第2版):57-58
2、郭茂倩编 崇贤书院释译乐府诗集北京:新世界出版社,2014:295-296

(tiáo)迢牵牛星,皎(jiǎo)皎河汉女。
迢迢:遥远的样子。牵牛星:河鼓三星之一,隔银河和织女星相对,俗称“牛郎星”,是天鹰星座的主星,在银河东。皎皎:明亮的样子。河汉女:指织女星,是天琴星座的主星,在银河西,与牵牛星隔河相对。河汉,即银河。

纤纤擢(zhuó)素手,札(zhá)札弄机杼(zhù)
纤纤:纤细柔长的样子。擢:引,抽,接近伸出的意思。素:洁白。札札:象声词,机织声。弄:摆弄。杼:织布机上的梭子。

终日不成章,泣涕零如雨。
章:指布帛上的经纬纹理,这里指整幅的布帛。此句是用《诗经·小雅·大东》语意,说织女终日也织不成布。涕:眼泪。零:落下。

河汉清且浅,相去复几许!
清且浅:清又浅。相去:相离,相隔。去,离。复几许:又能有多远。

盈盈一水间(jiàn),脉(mò)脉不得语。
盈盈:水清澈、晶莹的样子。一水:指银河。间:间隔。脉脉:含情相视的样子。一作“默默”,默默地用眼神或行动表达情意。

参考资料:1、余冠英 选注乐府诗选北京:人民文学出版社,1954(第2版):57-58
2、郭茂倩编 崇贤书院释译乐府诗集北京:新世界出版社,201

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。
纤纤擢素手,札札弄机杼。
终日不成章,泣涕零如雨。
河汉清且浅,相去复几许!
盈盈一水间,脉脉不得语。

 这首诗借神话传说中牛郎、织女被银河相隔而不得相见的故事,抒发了因爱情遭受挫折而痛苦忧伤的心情。

 此诗描写天上的一对夫妇牵牛和织女,视点却在地上,是以第三者的角度观察他们夫妇的离别之苦。开头两句分别从两处落笔,言牵牛曰“迢迢” 状织女曰“皎皎”。迢迢、皎皎互文见义,不可执着。牵牛也皎皎,织女也迢迢。他们都是那样的遥远,又是那样的明亮。但以迢迢属之牵牛,则很容易让人联想到远在他乡的游子,而以皎皎属之织女,则很容易让人联想到女性的美。如此说来,似乎又不能互换了。如果因为是互文,而改为“皎皎牵牛星,迢迢河汉女”,其意趣就减去了一半。诗歌语言的微妙于此可见一斑。称织女为“河汉女”是为了凑成三个音节,而又避免用“织女星”在三字。上句已用了“牵牛星”,下句再说“织女星”,既不押韵,又显得单调。“河汉女”就活脱多了。“河汉女”的意思是银河边上的那个女子,这说法更容易让人联想到一个真实的女人,而忽略了她本是一颗星。不知作者写诗时是否有这番苦心,反正写法不同,艺术效果亦迥异。总之,“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”这十个字的安排,可以说是最巧妙的安排而又具有最浑成的效果。

 以下四句专就织女这一方面来写,说她虽然整天在织,却织不成匹,因为她心里悲伤不已。“纤纤擢素手”意谓擢纤纤之素手,为了和下句“札札弄机杼”对仗,而改变了句子的结构。“擢”者,引也,抽也,接近伸出的意思 “札札”是机杼之声。“杼”是织布机上的梭子。诗人在这里用了一个“弄”字。《诗经·小雅·斯干》:“乃生女子,载弄之瓦。”这弄字是玩、戏的意思。织女虽然伸出素手,但无心于机织,只是抚弄着机杼,泣涕如雨水一样滴下来 “终日不成章”化用《诗经·大东》语意:“彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成报章。”

 最后四句是诗人的慨叹:“河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。”那阻隔了牵牛和织女的银河既清且浅,牵牛与织女相去也并不远,虽只一水之隔却相视而不得语也。“盈盈”或解释为形容水之清浅,或者不是形容水,字和下句的“脉脉”都是形容织女。《文选》六臣注:“盈盈 端丽貌。”是确切的。人多以为“盈盈”既置于“一水”之前,必是形容水的 但盈的本意是满溢,如果是形容水,那么也应该是形容水的充盈,而不是形容水的清浅。把盈盈解释为清浅是受了上文“河汉清且浅”的影响,并不是盈盈的本意。《文选》中出现“盈盈”除了这首诗外,还有“盈盈楼上女 皎皎当窗牖”。亦见于《古诗十九首》。李善注:“《广雅》曰:‘赢,容也。’盈与赢同,古字通。”这是形容女子仪态之美好,所以五臣注引申为“端丽”。又汉乐府《陌上桑》:“盈盈公府步,冉冉府中趋。”也是形容人的仪态。织女既被称为河汉女,则其仪容之美好亦映现于河汉之间,这就是“盈盈一水间”的意思。“脉脉”,李善注 “《尔雅》曰‘脉,相视也’。郭璞曰‘脉脉谓相视貌也’。”“脉脉不得语”是说河汉虽然清浅,但织女与牵牛只能脉脉相视而不得语。

1、上海辞书出版社文学辞典编辑组汉魏六朝诗鉴赏辞典:上海辞书出版社,1988:149页

(tiáo)
(tiáo)
(qiān)
(niú)
(xīng)
(jiǎo)
(jiǎo)
()
(hàn)
()
(xiān)
(xiān)
(zhuó)
()
(shǒu)
(zhá)
(zhá)
(nòng)
()
(zhù)
(zhōng)
()
()
(chéng)
(zhāng)
()
()
(líng)
()
()
()
()
(hàn)
(qīng)
(qiě)
(qiǎn)
(xiàng)
()
()
()
()
(yíng)
(yíng)
()
(shuǐ)
(jiān)
()
()
()
()
()

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

看那遥远的牵牛星,明亮的织女星。(织女)伸出细长而白皙的手 ,摆弄着织机(织着布),发出札札的织布声。一整天也没织成一段布,哭泣的眼泪如同下雨般零落。这银河看起来又清又浅,两岸>查看全文

此诗写天上一对夫妇牵牛和织女,视点却在地上,是以第三者的角度观察他们夫妇的离别之苦。开头两句分别从两处落笔,言牵牛曰“迢迢”,状织女曰“皎皎”。迢迢、皎皎互文见义,不可执着。牵牛也>查看全文

《迢迢牵牛星》作者

佚名

古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。

迢迢牵牛星原文,迢迢牵牛星翻译,迢迢牵牛星赏析,迢迢牵牛星阅读答案,出自佚名的作品

本文内容由网友上传(或整理自网络),转载请注明:http://www.wgygedu.com/shi/4897.html

« 上一篇
下一篇 »

相关诗词推荐

 • 迢迢牵牛星

  迢迢牵牛星,皎皎河汉女。
  纤纤擢素手,札札弄机杼。
  终日不成章,泣涕零如雨;
  河汉清且浅,相去复几许!
  盈盈一水间,脉脉不得语。

 • 敕勒歌

  敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。
  天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。

 • 荆轲歌 / 渡易水歌

  风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。
  探虎穴兮入蛟宫,仰天呼气兮成白虹。(此句疑为后人补作)

 • 击壤歌

  日出而作。
  日入而息。
  凿井而饮。
  耕田而食。
  帝力于我何有哉。

 • 论语十二章

  子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《学而》

  曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》

  子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”《为政》

  子曰:“温故而知新,可以为师矣。”《为政》

  子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”《为政》

  子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”《雍也》

  子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”《雍也》

  子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”《述而》

  子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”《述而》

  子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”《子罕》

  子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”《子罕》

  子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”《子张》

 • 十五从军征

  十五从军征,八十始得归。
  道逢乡里人,家中有阿谁。
  遥看是君家,松柏冢累累。
  兔从狗窦入,雉从梁上飞。
  中庭生旅谷,井上生旅葵。
  舂谷持作饭,采葵持作羹。
  羹饭一时熟,不知贻阿谁?
  出门东向看,泪落沾我衣。

 • 庭中有奇树

  庭中有奇树,绿叶发华滋。
  攀条折其荣,将以遗所思。
  馨香盈怀袖,路远莫致之。
  此物何足贵,但感别经时。

 • 客从远方来

  客从远方来,遗我一端绮。
  相去万余里,故人心尚尔。
  文采双鸳鸯,裁为合欢被。
  著以长相思,缘以结不解。
  以胶投漆中,谁能别离此?